• En
  • פרופ’ יונתן הלוי – דרכי מניעה ואורח חיים בריא בחברה החרדית

    “האמונה והעזרה הדדית שמאפיינים את הקהילה החרדית, הם שני הגורמים המרכזיים המשפיעים על תוחלת החיים, וצריך לברך על כך ולתת צל”ש. אבל זה עדיין לא אומר שהחרדים לא צריכים לדאוג לעצמם.”

    דילוג לתוכן