• En
 • משבר הקורונה, החברה החרדית ושוק העבודה העתידי

  מגפת הקורונה הביאה בעקבותיה משבר כלכלי עמוק, המקיף את האוכלוסייה כולה ובתוכה גם את החברה החרדית. באמצעות ניתוח המצב הכלכלי של החברה החרדית לפני המשבר ולאחריו, ובאמצעות ניתוח משברים קודמים, בוחנת עבודה זו את האתגרים של החברה החרדית בשוק העבודה בעקבות המשבר הנוכחי. לצד האתגרים, מסמנת העבודה מערך הזדמנויות להנעת תהליכי שינוי בתעסוקה, בהשכלה, בהכשרות ובדיגיטציה

  המשבר הכלכלי פגע בכלל האוכלוסיות במדינת ישראל, אך האוכלוסיות החלשות בשוק העבודה, ובכללה החברה החרדית, נפגעו יותר. כפי שאפשר ללמוד מניסיון קודם, אוכלוסיות חלשות בשוק העבודה לא רק נפגעות באופן קשה יותר ממשבר כלכלי, אלא גם זמן ההתאוששות שלהן צפוי להיות ארוך יותר באופן משמעותי. שיעורי האבטלה של האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית במשבר בתחילת שנות האלפיים חזרו לרמתם הקודמת רק שנים ארוכות לאחר שיא האבטלה, וכך עלול לקרות גם במשבר הנוכחי.

  האוכלוסייה החרדית הייתה במצב כלכלי פגיע ערב המשבר, והיא עומדת גם כיום בפני אתגרים כלכליים. השתתפותה בשוק העבודה אמנם העמיקה לאורך השנים, אך במובנים רבים היא נותרה בשוליים של שוק העבודה. יותר מכך, משקי הבית החרדיים תלויים מאוד בזרם ההכנסות השוטף, וזאת בשל רמת ההכנסות הנמוכה ובשל הצמצום החומרי בחיי היום יום שמתקיימים ממילא. גם התלות הגדולה יחסית של משקי בית חרדיים בתשלומי העברה (מהמדינה ומפרטים ומגופים אחרים) הופכת אותם לפגיעים, שכן תשלומים אלה צפויים להצטמק בתקופת המשבר ולאחריו.

  לצד אתגרים אלה נוצרו גם הזדמנויות שחשוב לזהותן. הצורך הכלכלי צפוי להגדיל את המוטיבציה של חרדים להשתלב בכלכלה ובשוק העבודה, וניצנים לכך ניתן לראות כבר היום מאינדיקטורים שונים.

  לאור זאת, מצביעים הכותבים על שלושה כיווני מדיניות שעל פיהם יש לפעול כדי לנצל את ההזדמנויות הקיימות עבור החברה החרדית ועבור האוכלוסייה בכלל.

  ראשית, יש להנהיג מדיניות של השקעה בהון האנושי ושל הנהגת הכשרות מקצועיות אשר תסייע לעובדים שפוטרו לקצר את משך הזמן של חיפוש העבודה, ותסייע לאנשים שהיו מחוץ לשוק העבודה להיכנס אליו לראשונה.

  שנית, נדרשת השקעת משאבים בדיגיטציה ובשיפור האוריינות הדיגיטלית , הן מצד המדינה והן מצד החברה החרדית , כחלק מההזדמנות הקיימת כיום לשילוב של חרדים בשוק העבודה. למרות הרתיעה שקיימת בחברה החרדית משימוש באינטרנט ומהכנסת כלים דיגיטליים לחיי היום -יום, נראה כי המשבר הנוכחי הוא פתח לשינוי, לפחות במידת מה.

  כיוון מדיניות שלישי נוגע לעצמאים ולפרילנסרים. המשבר שפגע באוכלוסייה זו באופן קשה הגביר את המוטיבציה שלה להתמקצעות ולהתנהלות מסודרת ומוסדרת, במטרה לפתח מוכנות מיטבית בעתיד למצבים קיצוניים. מדיניות של ליווי עסקים ושל פיתוח כישורים ומיומנויות הרלוונטיים לעצמאים תסייע רבות לפלח אוכלוסייה זה בשוק העבודה.

  למרות הקשיים הכלכליים הרבים שמתהווים במשבר הנוכחי, נוצרות בו גם הזדמנויות משמעותיות להתערבויות אפקטיביות ולהנעת תהליכי שינוי שעשויים להתרחש כעת בתעסוקה, בהשכלה, בהכשרות ובדיגיטציה. אלה הם תהליכי שינוי שנדרשו גם טרום המשבר, אך הצורך בהם כעת גובר. זיהוי ההזדמנויות שנפתחות בעקבות המשבר יסייע להצביע על צעדים שיביאו לעתיד טוב יותר למשקי הבית החרדיים ולאוכלוסייה כולה.

  שיתוף
  צוות המחקר
  ניצה (קלינר) קסיר
  חוקרת עבר
  אסף צחור-שי
  חוקר עבר

  פרסומים נוספים שעשויים לעניין אתכם

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן