במסגרת שיתוף פעולה בין משרד השיכון והבינוי למכון החרדי למחקרי מדיניות התפרסם דו”ח בנושא תכנית דיור לאוכלוסייה החרדית, ל־20 שנה הקרובות. הדו"ח נערך ע”י ד”ר חיים זיכרמן וצוות הפרויקט כלל גם את יצחק פינדרוס, חבר הנהלת המכון, ד”ר לי כהנר, גל רגב מתוקי מטעם חברת פז כלכלה והנדסה ומנחם פרויליך, מטעם חברת מלגר.

הדוח מציג סל פתרונות רחב ומגוון בצורות התיישבות שונות, התואם את המאפיינים והצרכים הייחודיים של האוכלוסייה החרדית ותת-הקהילות שבה, מאפשר גמישות בנוגע לפריסה הרצויה ולבחירה האסטרטגית במספר יחידות דיור בכל צורת התיישבות, והתאמה של פתרונות הדיור לאוכלוסיות נקודתיות בחברה החרדית.

כל זאת תוך שמירה על איזון נכון בין הרצון להיבדלות ובין תהליכי החיברות אשר עוברים על החברה החרדית בין כוחות השוק, ובין מדיניות מכוונת והובלה של יצירת מרחבים גאוגרפיים ועירוניים נכונים.