אפשר לקדם את החינוך החרדי גם בלי לכפות לימודי ליבה (שלומית שהינו קסלר, TheMarker)

לרגל כניסתו של שר החינוך החדש יואב גלנט למשרדו, כתבה ד"ר שלומית שהינו קסלר המשמשת כחוקרת ראשית במכון, טור דעה בעיתון דה-מרקר.

ד"ר קסלר, שעסקה רבות במערכת החינוך החרדית, פורשת במאמר את עיקרי האתגר המדיניות הניצב בפני מקבלי ההחלטות בתחום החינוך בכל הקשור לציבור החרדי. מחד, הציבור החרדי קנאי לאורח חייו וחושש מאוד מפני כל התערבות חיצונית במערך הליבה שלו – מערכת החינוך. מאידך, המצב הנוכחי בו מערכת החינוך החרדית פועלת באופן פרטי, ללא הקניה שיטתית ויסודית של מערך הכישורים הנדרש להשתלבות עתידית בתעסוקה איכותית בעלת פריון גבוה, וללא מערכת פיקוח ממשלתית אפקטיבית המפקחת על התנהלות המערכת ומודדת את מידת הקניית הידע וההישגים, הינו בגדר בעיה אסטרטגית המעיבה קשות על שגשוגה העתידי של מדינת ישראל.

ד"ר קסלר מציינת כי נדרש מענה מערכתי לאתגרים הללו אולם מענה זה לא יוכל להגיע מעל ראשו של הציבור החרדי, אלא בשיתוף אתו. לכן, רצוי שהשר יעבוד בשיתוף פעולה עם צוות מקצועי המשלב בתוכו נציגים של ההנהגה החינוכית החרדית.

את הטור חותמת ד"ר קסלר בשלוש המלצות מרכזיות לשר: הראשונה, אל תוותר על מדידת אפקטיביות, שנה אותה. הגיע הזמן שמערכת החינוך החרדית תלמד לבחון ולהעריך את עצמה. בקש מהצוות המקצועי שלך לפתח מדד אפקטיביות, ומערך בדיקת אפקטיביות שיותאמו למערכת החינוך החרדית; השנייה, אל תתעקש על הליבה, אבל עמוד על כך שבנים ובנות חרדים ירכשו תכנים ומיומנויות נדרשים לשוק העבודה במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות. בקש מהצוות המקצועי החרדי שיכין לך תוכנית פעולה בנושא זה. ולבסוף, דאג להסדרת מערכות הדיווח והשלמת הנתונים ממוסדות החינוך, כבסיס להידוק הפיקוח המינהלי, וכתנאי לתכנון ויישום מדיניות עתידית.