ארוכה הדרך לעצמאות כלכלית (איציק קרומבי, משפחה)

ב24.09.2020 פרסם איציק קרומבי, עמית וראש תחום עבודה במכון, טור דעה בעיתון 'משפחה' העוסק בסוגיית היזמות הפורחת בציבור החרדי.

קרומבי מציין בפשטות כי חרדים רבים המשתלבים בעולם העסקים והיזמות, עושים זאת בשל היעדר הכשרה מקצועית מתאימה. הנתונים מלמדים כי הנהירה החרדית ליזמות מתאפיינת בשיעור גבוה מאוד של יזמים צעירים (עד גיל 35) אשר עומד על 8 אחוזים מקרב המועסקים, והוא כפול משיעור העצמאים בקרב היהודים הלא חרדים הצעירים (4 אחוזים). שיעורים אלו בצירוף העובדה שאצל חלק גדול מהעצמאים החרדים, הקמת העסק היא השלב הראשון בהשתלבות בעולם העבודה, ולא השלב השני לאחר עבודה כשכירים, כפי שנהוג בדרך כלל, מלמדים על כך שחלק מהמוטיבציה לפנות למסלול היזמות נובע ככל הנראה מהיעדר אלטרנטיבות בשל אי רכישת השכלה הולמת הנדרשת בשוק העבודה.

אולם חלום קיצור הדרך לנתיב הפרנסה טופח על פניהם של רבים. הנתונים מלמדים ש-56 אחוז מהעצמאים החרדים מרווחים פחות מהממוצע (לעומת 35 אחוז אצל בעלי עסקים שאינם חרדים), ורק 16 אחוז מבעלי העסקים החרדים מרווחים מעל לממוצע (לעומת 36 אחוז אצל יזמים שאינם חרדים). עסק משגשג צריך לצמוח מלמטה למעלה בתהליך איטי של למידת השוק והבנת שדות הפעילות השונים.

את הטור חותם קרומבי בקריאה לפתח מערכות הכשרה מקצועיות מותאמות לציבור החרדי הרלוונטיות לעולם העסקים, תוך התמקדות בכישורים ומיומנויות הנדרשים בעולם העבודה החדש.