• En
 • הוקם פורום בכירי ההיי-טק לשילוב חרדים בתעשייה (אלי כהן, ביזנס קו עיתונות)

  לאור הרצון לשפר ולגוון את ההכשרה המקצועית של הנשים הלומדות בסמינרים במגזר החרדי, ועל רקע מצוקת כוח האדם בענף ההיי-טק בישראל, “המכון החרדי למחקרי מדיניות” יחד עם חברות היי-טק מהמובילות בישראל מודיעות על הקמת “פורום בכירי ההיי-טק לשילוב חרדים בתעשייה”.במקביל, ועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת דנה לאחרונה (24.12.2018) בשכרן של הנשים החרדיות המועסקות בתעשיית ההיי-טק. בדיון הציגה ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר המכון החרדי לחקר מדיניות, ממצאים שהראו על שינוי מגמה: לצד התפקיד ה”מסורתי” של הנשים במגזר החרדי, גידול הילדים וטיפול במשק הבית, התווסף תפקיד נוסף, חדש יחסית, דאגה לעול הפרנסה, בין היתר כדי שהבעלים יוכלו להתפנות ללימודי תורה. מהנתונים עולה כי שיעור תעסוקת הנשים בחברה החרדית עולה בהדרגה, וכבר היום כ-700-800 נשים חרדיות לומדות מדי שנה תכנות בסמינרים. אם בעבר הנשים עבדו בעיקר בתחומי חינוך והוראה בתוך הקהילה – כיום יש גיוון גדול יותר במגוון המקצועות ונשים רבות יותר יוצאות לעבודה מחוץ לקהילה. ועדין – מרבית הנשים רוכשות את הכשרתן בסמינרים.

   

  לכתבה המלאה:

  ביזנס, קו עיתונות: הוקם פורום בכירי ההיי-טק לשילוב חרדים בתעשייה (אלי כהן, 2.1.2019)

   

  פרסום במקומות נוספים:

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן