החרדים הם המנוע לצמיחה כלכלית ביום שאחרי המלחמה | טור של יהודית מילצקי

היקפי ההתנדבות וההתגייסות חסרת התקדים בחברה החרדית למאמץ המלחמתי מצביעים על ניצני שינוי מגמה ביחסי חרדים-מדינת ישראל • תכונות האופי הנפוצות במגזר החרדי הן בדיוק מה שהשוק זקוק על מנת להחזיר את הכלכלה למגמת צמיחה • טור של יהודית מילצקי, חוקרת בכירה וראש תחום תעסוקה במכון החרדי


ישראל עומדת בפני משבר כלכלי חמור. עם כל הקושי והכאב לחשוב על כך כעת, יש לזכור שתקופות משבר הן זמן להתחדשות ולחשיבה מחדש. ההתחדשות הכלכלית של ישראל עשויה להגיע דווקא ממקור שיכול להפתיע: החברה החרדית.

המגזר, שנתפס כחוליה החלשה בכלכלה הישראלית, יכול דווקא משום כך להפוך למקדם צמיחה במשק. מהיקפי הפעילות ההתנדבותית וההתגייסות חסרת התקדים של החברה החרדית למאמץ המלחמתי, אנו לומדים על ניצני התחדשות ברמת המעורבות והאחריות החברתית במגזר למתרחש במדינה.

ניתן לשער שהשלכות המשבר הצפוי יהיו ניכרות יותר בשכבות החלשות של האוכלוסייה. התמודדות משקי הבית החרדיים עם קשיים כלכליים בעבר הובילה לא פעם לחשיבה מחדש על המצב, והניעה שינויים במגמות ההשכלה והתעסוקה במגזר. החברה החרדית מורכבת מאנשים ממושמעים, בעלי מוטיבציה גבוהה ומוסר עבודה גבוה – תכונות שהמשק הישראלי יזדקק להן במהלך ההתאוששות מהמלחמה.

כדי לממש את הפוטנציאל הכלכלי שטמון במגזר החרדי, יש לנקוט צעדים הכוללים פיתוח ידע מקצועי ומיומנויות. הסרת חסמים מרכזיים העומדים בפני השתלבות איכותית של עובדים חרדים פוטנציאליים, בעזרת הנגשת ההכשרה הנדרשת והתאמתה לאוכלוסייה החרדית. יש להתמקד בצורכי המעסיקים בענפים מובילים במשק וליצור מסלולי הכשרות איכותיות ייעודיות, ממוקדות ומהירות, שיאפשרו התאמה מקסימלית בין הכישורים והכישרונות הייחודיים של הקהילה החרדית לבין הצרכים המתפתחים בתעשיות השונות.

יהודית מילצקי
יהודית מילצקי

פיתוח יוזמות באמצעות שותפויות ציבוריות ופרטיות יהיה אבן יסוד באסטרטגיה לשילוב המגזר החרדי בכוח העבודה. השותפויות יעמידו את המשק ואת צורכי המעסיקים במרכז ויניעו צמיחה כלכלית, תוך יצירת הזדמנויות תעסוקה משמעותיות.

ובנוגע לסוגיה הצבאית: אם לפני המלחמה הנושא היה על שולחן הדיונים הפוליטיים, בעיקר בסוגיית גיל הפטור כחסם ליציאה לעבודה, הרי כעת הדיון יתמקד בשאלות ביטחוניות והתארגנות המבנה הצבאי מחדש, לצד שאלת מקומה של החברה החרדית במשוואה.

קשה לומר איך תיראה התארגנות מחדש של צה"ל, אך ללא ספק יש להביא בחשבון את השלכותיה הכלכליות ואת השפעתה על השתתפות החרדים בשיקום כלכלת ישראל. התארגנות כזו תדרוש הרחבה של שורות הגיוס, הארכת משך השירות, וגם פתיחה של ערוצי שירות צבאי אלטרנטיבי לאוכלוסיות נוספות דוגמת שירות טכנולוגי ועורפי גם במסגרות אזרחיות. כל אלה ידרשו גם הכרעה מחודשת על אודות היקפי הגיוס בחברה החרדית, קבוצות הגיל הייעודיות, ולצד זאת גם החלטה על אודות מצבם של מקבלי פטור מגיוס חובה ואפשרותם לצאת לעבודה.

ההתאוששות הכלכלית של ישראל מותנית בהשתלבות מוצלחת של המגזר החרדי בכוח העבודה. הפוטנציאל הבלתי מנוצל, בשילוב שיתופי פעולה אסטרטגיים, הם מפתח לצמצום האתגרים הכלכליים ולבניית כלכלה ישראלית עמידה ומשגשגת יותר.


הטור פורסם לראשונה בישראל היום.