השלכות משבר הקורונה על השכלה גבוהה בחברה החרדית – אתגרים והזדמנויות

ב-30.06.2020 העבירה המשנה ליו"ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר, הרצאה בכינוס מטעם קרן רוטשילד שנערך באמצעות המרשתת. ההרצאה הוקדשה להשלכות האפשריות של משבר הקורונה על השכלה גבוהה בחברה החרדית.


עמדות 

את ההרצאה פתחה קסיר בסקירת הפער שבין הציבור החרדי לאקדמיה. בשל טעמים עקרוניים המגזר החרדי מסליל את חניכיו לאורח חיים שאינו משלב רכישת השכלה אקדמית. בקרב הגברים עיקר החשש הוא מפני מערכת המתחרה על הדומיננטיות של ערך לימוד התורה ובקרב הנשים החשש הוא מפני התערות במערכת שמגלמת תרבות הנתפסת כאיום לאורח החיים החרדי. מדובר בדגשים שונים אולם בסיס הרציונל הינו זהה – החברה החרדית משתמרת בזכות החומות, והעולם האקדמי עלול לאיים של שלמותן של חומות אלו.

חסמים

בשל העמדות הללו הבנים והבנות לא רוכשים את הכישורים הנדרשים להתערות עתידית מוצלחת בעולם האקדמי. גם אלו שבחרו לפנות למסלול האקדמי נתקלים בקשים רבים, הן בשל מחסור בידע מקדים נדרש ובכישורים הולמים, והן בשל תנאי חיים שמקשים להתמסר ללימודים – גיל הנישואין הנמוך מוביל לכך שרוב הסטודנטים החרדים מטופלים בילדים בשעה שהם פונים ללימודים אקדמיים. התוצאה היא עגומה ביותר – מכל 100 גברים חרדים שיתחילו מכינה אקדמית רק 45 ימשיכו ללימודים אקדמיים, ורק 24 יסיימו אותם.

המשבר כהזדמנות

הנתונים מלמדים כי המשבר הקודם של תחילת שנות ה2000 והשינויים במערך התמריצים הממשלתי היוו נקודת מפנה בכל הקשור להשתלבות הציבור החרדי בשוק העבודה. בשנת 2002 עמד אחוז הגברים החרדים הנוטלים חלק בשוק העבודה על 35.5% בלבד ואילו ערב המשבר גדל  שיעורם ועמד על 52.5%. כך גם בקרב נשים חרדיות, בשנת 2002 עמד שיעור המשתתפות בשוק התעסוקה על 50.3% ואילו ערב המשבר עמד שיעורן על 76.7%. כמו כן חלה התגוונות בסוגי ההכשרות ומשלחי היד של הנשים החרדיות. בעוד שב2004 כ63.1% מכלל המועסקות החרדיות עסקו בחינוך, ערב המשבר צנח שיעורן ל39.7% בלבד.

על חשיבות תעודה אקדמית במיוחד בסיטואציה של משבר משקי מלמדים המספרים הבאים – 89% מהמושבתים במשק אינם בעלי תעודה אקדמית.

כעומק המשבר גודל התמריץ. לא יהיה זה בלתי סביר להניח שלטווח הבינוני והארוך יוביל המשבר להאצת תהליכי ההתערות של החברה החרדית והשתתפותה ברכישת השכלה גבוהה ובשוק התעסוקה.

מגמות שינוי  – דיגיטציה

שיעור המשתמשים באינטרנט בחברה החרדית עלה מ-24% בשנת 2008 ל-52% בשנת 2018. תהליך זה הואץ משמעותית בחסות המשבר, 78% משתמשים באינטרנט יותר בהשוואה לעבר. בנוסף,  רבים מדווחים כי ימשיכו להשתמש בערוצים דיגיטליים גם לאחר המשבר. כלומר מסתמן שינוי מגמה ולא תגובה נקודתית שעשויה להיעלם עם שינוי הנסיבות.

עליית הדיגיטציה בציבור החרדי מבשרת טובות גם בשדה ההשכלה הגבוהה. דגיטציה תאפשר לימודים מקוונים מרחוק; פיתוח מיומנויות בסביבה מתוקשבת; יצירת קשרים ושפה משותפת ׁׁׁׁׁׁעם הסטודנטים האחרים ואף עם המרצים; ועשויה גם לייתר את הצורך בנוכחות פיזית כך שבעיית ההפרדה המגדרית לא תעלה כלל מעיקרא.