• En
 • מחקר חדש מגלה: החרדים פחות עניים משחשבתם (דני זקן, גלובס) (אסופת כתבות)

  בעקבות פרסום הספר “איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית – מבט השוואתי – ספר התרשימים והלוחות” של ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר, ודמיטרי רומנוב, עמית במכון, פרסם כתב גלובס, דני זקן, כתבה מקיפה במסגרת פרויקט 2048. הכתבה התבססה על הפרסום האחרון ועל סדרה רחבה של מחקרים שערכה ניצה (קלינר) קסיר עם אסף צחור-שי ודמיטרי רומנוב, מחקרים שחקרו את העוני והכלכלה בחברה החרדית .

  “הנתונים זועקים – יותר ממחצית מהחברה החרדית חיה מתחת לקו העוני. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 53% מהחרדים מצויים מתחת לקו העוני – רמה דומה לזאת שקיימת במגזר הערבי, ושיעור גבוה משמעותית מזה הקיים בציבור היהודי הלא-חרדי, 9%. ההכנסה לנפש בחברה החרדית עומדת על כ-3,500 שקל בחודש, מחצית מההכנסה בקרב היהודית הלא-חרדים, וקצת יותר מאשר בחברה הערבית. ואולם למרות הנתונים המובהקים – קיים פרדוקס: החרדים לא תופסים את עצמם כעניים ולא מתנהגים ככאלה. ההתנהלות הצרכנית של החרדים נבונה יותר, מנגנונים קהילתיים כמו גמ”חים עוזרים להם לגמור את החודש וגם אם יגידו שהם עניים, והם מרוצים ממצבם. המחקרים מעלים כי שיעור העוני בחברה החרדית הוא חמישית מהנתון הרשמי.”

   

  לכתבה המלאה:

  פרסום הכתבה במקומות נוספים:

  כתבות נוספות, בעקבות הכתבה בגלובס:

  מחקרים קשורים לכתבה: 

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן