23
מאי
2018
הכנס השנתי השני – מאי 2018

הכנס השני השני של המכון. הכנס התמקד בחשיפה ראשונה של מחקר ייחודי של ניצה (קלינר) קסיר ודמיטרי רומנוב: איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית - מבט השוואתי

שעה 08:30
מיקום מרכז שלוה, רחוב שלוה 1, ירושלים
למי מתאים כולם